Page 43 - allen_lyman
P. 43

Vivo IICable managed deskingCDDCBCCBB BStraight Desk 600mm DeepC CCODEVEX8 VEX10 VEX12 VEX14 VEX16 VEX18AB B 800 600 1000 600 1200 600 1400 600 1600 600 1800 600*600mm Deep DeskRRPB• Two cable access ports• VEX8 & VEX10 have single cable access port • Depth 600mmStraight Desk 800mm DeepCODEV8 B V10V12V14V16 V18AB B 800 800 1000 800 1200 800 1400 800 1600 800 1800 800ARRP£298.00£304.00£312.00A• Two cable access ports A• V8 & V10 have single cable access port • Depth 800mm B BAAACable Control Left Hand Ergonomic DeskCODE AABC• Two cable access porBts AAVEL14 VEL16 VEL18B 1400 600 1200 1600 600 120B0 1800 600 1200D RRP B 800A £441.00 800 £470.00 800 £517.00AAAAACable Control Right Hand Ergonomic DeskAAAAAAACODE ABCD A 800RRP• Two cable access portsBAAB AAA AABBBBBDVER14 VER16 VER181400 600 1200 1600 600 1200 1800 600 1200£441.00 B £470.00AB £517.00A B Height: 725AmmBBBCable Control Left Hand Wave DeskB A A • Two cable access portsABBA AAB ACODEA B CRRPB AB • Two cable access portsVWR12 VWR141200 990 8001400 990 800 £390.00 B BBAAAAAA800 800A CDDCBBCCBBA£265.00£268.00£281.00 A£292.00A A A AA A £306.00 B£31B9.00 B Height: 725mmB B AAAAAADDBCCB CCBBACACBBDBB£319.00 ABBABBB AAAAAA£339.00 CAA B£385.00 BB BHeight: 725mmBBBDBBBAABCCCCA ACCBBA A B Height: 725mmABBABBBDDC C CAACB ABA B A ACBACODEABCARRP BBBACBAA1200 990 800 £371.00 A 1400 990 800 £390.001600 990 800 £405.00 B BB Height: 725mm C C B CCABABACCAVWL12 VWL14 VWL16Cable Control Right Hand Wave DeskBB AAAAAABD D BBAAABAABAAABBB AD BBBBB AAAAACAAAABBB £371.00 B BAAAAAAVWR16 1600 990 800 £405.00C D D C B C C A Height: 725mm B B A BCCBBBBAAll prices exclude VAT DESKING A 41 AAAABBA BBAAAAAAAABA BBDBAB BB ABB BAAAAAAAABB CAA BBBBAA AABBAABABAAA ABBBBAB


   41   42   43   44   45