Page 45 - allen_lyman
P. 45

DDBB BCCAAABCBBBBB CCAAA AAA ADBAAAAABBB BBBAAA ABAAAABCB AACB AAB BBBBDB BBBB AABAAABBBBBBAAABAABAAAVivo IICable managed desking - Additional storage D-Ends - 1200 wideCCCODESME12SBEECH(B)DESCRIPTION RRPA=1200 wide, 400 deep £158.00• D-end meeting table• Attaches with supplied brackets • Leg colour to match desk• Desk high• D-end meeting table• Attaches with supplied brackets • Leg colour to match desk• Desk highD-Ends - 1600 wideCODESME16SBEECH(B)DESCRIPTIOND-Ends - CircularAAAAAACDDCBCCBB B CCMAPLE(M) OAK(O) WHITE(WH)WALNUT(W)RRPMAPLE(M)OAK(O) WHITE(WH) WALNUT(W)A=1600 wide, 400 deep £179.00CAll prices exclude VATDESKING 43CODE A=DIAMETER B RRP• Supplied with a silver post leg• Fits alongside 800mm depth desk edgesA AAAAAAECL 1200 BEECH(B) MAPLE(M)1045 £236.00• 25mm thick topOAK(O)WHITE(WH)WALNUT(W)BBB B BBBBBDBBBAAAAABA BBBAAB AABAAABBBBAABAABB AABCB AA


   43   44   45   46   47