Page 79 - allen_lyman
P. 79

Duo PaneAAAAAAC Straight desk BCCCODE AB800RRP• Two cable access portsDUO8S DUO10S DUO12S DUO14S DUO16S DUO18SWHITE AND WALNUTBLeft Hand Ergonomic DeskCODE A BDUO14EL 1400 600 DUO16EL 1600 600 DUO18EL 1800 600WHITE AND WALNUTRight Hand Ergonomic DeskBBDB BB800£224.00 £237.00l leg deskingBB CBB1000 B 8001200 800120°1400 8001600 800BAA£256.00 B BC £315.00B1800 800DUO12WL 1200 990 800 £259.00B• Accepts  xed pedestal on 800mm endCCODE A B C D RRPDUO14ER 1400 600 1200 800 £357.00 DUO16ER 1600 600 1200 800 £382.00 A DUO18ER 1800 600 1200 800 £430.00BWHITE AND WALNUTLeft Hand Wave DeskC CCAAABADD CCC D RRP1200 800 £357.00 1200 800 £382.00 1200 800 £430.00• Two cable access ports• Accepts  xed pedestal on 800mm end CBB• DUO8S & DUO10S have single cable access port£229.00A A A A A A A£246.00 B Height: 725mm BBBAAAAAAACCCCA120° AABBCABBB 120°BAA BABBAAAAAAAA BHeight: 725mm D D B AABCC C CCBBB BBAB B B• Two cable access portsC• Accepts  xed pedestal on 800mm endA ABC ABBDBBBBBA A AC DDABBHeight: 725mmC AAAAAABABB BBAAAAAA BAAABBC • Two cable access portsCODEABCRRPC BA ADUO14WL 1400 990 800 £273.00 AAAABABADUO16WL 1600 990 800 £290.00D D A Height: 725mm C CWHITE AND WALNUTAC CBAABABAABRight Hand Wave DeskCODE A ADUO12WR 1200B B BB C A RRP • Two caAble access ports BB CABDUO14WR 1400 990 800£273.00BBABBA AB CABC BBDBBBABB BCABB 120°ACAAB990 800£259.00 • Accepts  xed pedestal on 800mm endAAAADUO16WR 1600 990 800£290.00DC WHITEANDWALNUTC AB CAA B A AA BC Height: 725mm BBB DABAD A BCBCBBABABBAAAAAAAB BCAAAB ABB 120°BBB AABBCBBBBBA AAAAAAA AABC BBABAB BBAll prices exclude VAT DAB DESKING 77B BAABAABBA


   77   78   79   80   81