Page 88 - allen_lyman
P. 88

MaestroCommercial desking range - Cantilever leg Left Hand Ergonomic Desk + 2 Drawer PedestalCODE A B C D RRPME18LP2 1778 600 1150 746 £543.00• Cantilever frame• Two cable access ports • 2 drawer  xed pedestalAAAAAC Height: 725mm D D C B C C B B CBBBEECH(B)OAK(O)Right Hand Ergonomic Desk + 2 Drawer PedestalCODE A B C D RRPME18RP2 1778 600 1150 746 £543.00AAAAABEECH(B)OAK(O)AAAAAAD D Height: 725mm B C C B CCBAACAA BBBBBDBBBAAA A ACAA• Cantilever fBrame B B • Two cable access ports• 3 drawer  xed pedestalLeft Hand Ergonomic Desk + 3 Drawer PedestalCODE A B C D RRPME18LP3 1778 600 1150 746 £543.00BBB AAAAAAABEECH(B)OAK(O)Right Hand Ergonomic Desk + 3 Drawer PedestalCODE A BME18RP3 1778 600 BEECH(B) OAK(O)B AAAAC D1150 746RRP• Cantilever frame• Two cable access ports • 3 drawer  xed pedestalBA£543.00C Height: 725mm D D BC B C B C B B AB• Cantilever frame• Two cable access ports • 2 drawer  xed pedestalB BBBAAAAAAC BBBB ADBAAABBB ACAABBBBA ABBCCCC86B AAll prices exclude VATBABABAAAA BBDBDBBB ACCBAAAA ABBAACAA AD Height: 725mmA CBCBABA B AAABABB DB BBAAA A A A A AC AABBBBB BBBBBAAAA ABBAA BBABAA BB ABABBAACAB AABBBAAB AABBBBAABA


   86   87   88   89   90